Atlantyda ? Zaginiony Ląd

Milo, który pracuje w kotłowni muzeum pasjonuje się legendą Zaginionego Lądu - Atlantydy. Udaje mu się nawet zlokalizować miejsce w którym powinna ona się znajdować. Niedługo trafia się okazja zorganizowania ekspedycji na Atlantydę.

Cytaty:

- Głupcze! Zabijesz nas wszystkich! [...]

Żaden obcy nie może zobaczyć miasta i zostać przy życiu. [...]

Spróbują zmienić twoje myśli. [...]

A może znajdziesz [...]