- Doszliśmy do 5.9. - Do diabła.

Cytat z filmu: Apollo 13

- Doszliśmy do 5.9. - Do diabła.
W tym układzie, gdy dotkną atmosfery ziemskiej, wyniesie ich w Kosmos.
Jeszcze jedno odpalenie, by mogli wrócić.
- Odpalenie. - Włączcie silniki i ustawcie je na kursie.
Rozumiem.
/Aquarius, tu Houston.
/Jim, następna korekta kursu.
Co się dzieje?
Mówią o kolejnej korekcie kursu.
Rozumiemy, Houston...
Weźcie pod uwagę, że potrzebujemy czasu na uruchomienie komputera,
by się ustawić, zwłaszcza, że mamy również włączyć silnik.
/Odpowiedź negatywna, Jim.
/Nie możemy tracić mocy na komputer.
Mamy to zrobić na ślepo?
Bez komputera, co weźmiemy za punkt orientacji?

<= poprzedni | następny =>