Charlotte Gray

Bohaterka, Charlotte Gray przyjeżdża w czasie II wojny światowej ze Szkocji do Londynu. Wkrótce kobieta poznaje angielskiego pilota. Związek jednak nie trwa długo gdyż jej ukochany zostaje zestrzelony nad Francją.

Cytaty:

We wspomnieniach wszystko jest proste. [...]

Charlotte Gray. [...]

Tak. [...]

To mój przyjaciel. [...]

Nasze biuro stale potrzebuje lingwistów, do zadań wojennych. [...]

Znów się spotykamy. [...]

Ktoś cię o to prosił? [...]

nie jestem odważny. [...]

Wrócę osiemnastego. [...]

północną, z Paryżem, okupują Niemcy. [...]

- Pierwsza pomoc. - Znam. Będziesz kierowcą? [...]

Ale nie traćmy nadziei, jest dzielny. [...]

Przejdź do strony: < 1 2 3 4 5 ... 6 >