Nie rozwiążemy tego?

Cytat z filmu: Kobiety pragną bardziej

Nie rozwiążemy tego?
Nie znajdziesz dla nas jakiegoś wyjścia?
Zakładałem, że gdy ci powiem, każesz mi się... wynieść.
A tego chcesz?
Nie.
Jaki śliczny piesek.
Poczułam, że się zawahałeś.
Nie było wahania.
- Na moment przestałeś mówić. - Wcale nie.
Pewnie jesteś Beth.
Tak.
Paige wiele o tobie mówiła.

<= poprzedni | następny =>