Nie, sir.

Cytat z filmu: Czas Apokalipsy Powrót

Nie, sir.
Nie towarzyszył pan rządowemu poborcy podatkowemu,
prowincja Quang Tri, 18 Czerwca, 1968?
Kapitanie?
Sir, jestem nieświadom...
żadnej z tych akcji, czy operacji...
Nie byłbym również upoważniony,
by omawiać którąkolwiek z nich, jeśliby rzeczywiście istniały, sir.
Myślałem, że zjemy lunch w czasie rozmowy.
Mam nadzieję, że przywiózł pan dobry apetyt, kapitanie.
Zauważyłem, że jest coś nie tak z pana ręką. Jest pan ranny?
Lekko. Wypadek przy wędkowaniu, w czasie odpoczynku, sir.
Wędkowanie w czasie odpoczynku?
Tak, sir.

<= poprzedni | następny =>