No cóż to przypuszczalne miejsce

Cytat z filmu: Indiana Jones i Poszukiwacze Zaginionej Arki

No cóż to przypuszczalne miejsce
spoczynku zaginionej Arki Przymierza.
Zaginionej Arki?
Arka to skrzynia, w której Izraelici
przechowywali Dziesięcioro Przykazań.
Te Dziesięcioro Przykazań?
Właśnie te Przykazania.
Kamienne tablice, które Mojżesz przyniósł z góry
Synaj i rozbił, jeśli panowie wierzą w te rzeczy
Nie chodziliście do niedzielnej szkółki?
Izraelici włożyli rozbite kawałki do Arki
po przybyciu do Kanaanu...
umieścili ją w świątyni Salomona.
W Jeruzalem.
Spoczywała tam przez wiele setek lat,
aż nagle zniknęła.
Gdzie?
Nikt nie wie gdzie, ani kiedy.

<= poprzedni | następny =>