Skąd to się wzięło?

Cytat z filmu: Dr House 1x04

Skąd to się wzięło?
Dwie sale porodowe, cztery różne sale dla matek.
Oddzielny personel i oddzielne wyposażenie.
Musiało być coś wspólnego.
Tak.
I tym się różni epidemia od zbiegu okoliczności.
Zbieram zespół. Zaczniemy pobierać wymazy.
Z czego będzie pobierać te wymazy?
Z każdego respiratora, zlewu, wentylacji, kratki ściekowej w całym szpitalu?
To potrwa miesiące.
Igła w stogu siana.
A nawet gorzej.

<= poprzedni | następny =>