Wasz kochający ojciec.

Cytat z filmu: Ojciec Chrzestny III

Wasz kochający ojciec.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna...
błogosławionaś między niewiastami...
i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus.
Zdrowaś Mario, Matko Boża, módl się za nami...
Wszechmocny Boże, pobłogosław Order Św. Sebastiana Męczennika...
oby uświęcił on tego, który go otrzymuje.
Czy ty, Michaelu, ślubujesz wierność cnotom nagrodzonym tym orderem...
otaczać opieką ubogich, potrzebujących i chorych?
Ślubuję.
Niechaj Ojciec i Syn...
i Duch Święty błogosławią cię...

<= poprzedni | następny =>