do Disney Hall jako jego gość.

Cytat z filmu: Solista

do Disney Hall jako jego gość.
Grają Beethovena.
- Ludwig van? - Beethoven, cały sezon.
Jedną zaczynają grać. Trzecią.
/- Ok, jaki dziś dzień? - Nie, Trzecią Symfonię.
Zepsuję scenę. Nie chcę zepsuć sceny.
Nie chcę się wyróżniać ani nic takiego.
Więc... To niemożliwe. To się nie może stać.
A co jeśli wkręciłbym nas na próbę?
Nathaniel, chodźmy.
Co ja tu zrobiłem z kluczami...
Chodźmy. Zapnij wózek.
- Nie, wie pan co, panie Lopez? - Chodźmy, musimy iść.

<= poprzedni | następny =>